Hämtar information

Självrisker Fleet Försäkring

När en skada på företagsbilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk. Hur stor självrisken är beror bland annat på vad det är som har hänt.

Vilken självrisk gäller?

Aktuella självrisker för din bilpark hittar du i försäkringsbrevet. Du kan också titta i tabellen nedan för att få en översikt över självrisknivåerna.

Vill du få hjälp med att anpassa självriskerna utifrån ditt företags behov kan du ringa oss på 0770-110224

Aktuella självrisker
Omfattning% av prisbasbeloppFast
Trafik10 % av pbb*0 kr
Stöld10 % av pbb*1 800 kr
Räddning5 % av pbb*1 200 kr
Feltankning10 % av pbb*4 500 kr
Glas5 % av pbb*1 600 kr
Brand10 % av pbb*1 200 kr
MaskinLäs i försäkringsvillkorenLäs i försäkringsvillkoren
Rättsskydd25 % av pbb*
lägst 10 % av pbb*
25 % av skadekostnaden,
lägst 1 000 k
Vagnskada

10 % av pbb*

3 000 kr

  * Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kr 

Fleet Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.